Aradi 13 – részletek

Készítette: Avar Gergely

Kategória: Eötvös TV | Szóljon hozzá most!

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Iskolánk az október 3-i áhítat után emlékezett meg a tizenhárom aradi honvédtábornokról, akiket az 1848/49-es szabadságharc leverése utáni megtorlássorozatban végeztek ki. Az ünnepi műsorban szerepelt: Rózsa Cintia (10.B), Madarász Eszter (12.A), Tajti Boglárka (11.B), Maros Csaba (11.B), Böröndy Bence (12.A), Bocskai Patrik (12.A), Frühwirth Martin (11.A), Schöll Ákos (11.A), Maczkó Márk (11.A), Városi Szilárd (11.A).

Felkészítő tanár: Margittai Endréné, Rétfalvi Árpád

A mártírhősök üzenete a mai kor számára is aktuális. Kiss Ernő utolsó mondatai így hangzottak a bitófa alatt: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.” Ez a felhívás mindenkinek feladatot ad: a tanároknak, hogy keresztény és magyar szellemben neveljék, tanítsák a rájuk bízott diákokat, a tanulókat pedig nyitottságra sarkallja, hogy bizonytalan világunkban bátran és bizalommal ragaszkodjanak a hagyományos nemzeti értékeinkhez. Fontos, hogy átlássuk, mindez nem üres szlogen, hanem valódi életútmutatás, amely nélkül Magyarország kiszolgáltatottá válik, és sosem fog rálelni a helyére a gyorsan változó kontinensen. S Európa sem fogja tudni, hányadán áll velünk, kik is vagyunk mi valójában.

Az aradi vértanúk összetartásra szólítanak minket, és talán a történelmünk többi nagy alakjával együtt képesek felülírni azt a cinizmust, közönyt, fásultságot, amelyet a XXI. század átlagmagyarja a közügyek iránt érez. Ebben a történetben ugyanis nem lehetünk kívülállók, hanem éppen ellenkezőleg – a magunk sorsát mi ronthatjuk el vagy szépíthetjük meg.

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Candide, a tornateremben

Felejthetetlen élménnyel gazdagodott iskolánk a Soproni Petőfi Színház jóvoltából.
A fiatal színészgárda, Ács Tamás rendezésében mutatta be a Candide című darabot. Az aktualizált, pörgős, felettébb szórakoztató előadás és a kiváló színészi munka tökéletesen tolmácsolta a voltairei gondolatokat.

Tanárok és diákok egyaránt mosolyogva és feltöltődve hagyták el az iskola tornatermét.
Hálásan köszönjük a Soproni Petőfi Színház minden munkatársának e kiváló ajándékot,. Nagy hiba lett volna kihagyni az előadást, főleg a pisztáciát és a cukros mandulát. Igaza volt Candidenak, de most fogjunk munkához: műveljük kertünket!
Köszönjük Molnár Anikó, Simon Andrea, Szlúka Brigitta, Ács Tamás, Papp Attila, Savanyu Gergely, Sárdy Zoltán!

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Iskolánk diákja képviselte hazánkat

Az Európai Unióval egyidős a vidéki települések önkormányzati chartája, melyben minden EU-s országot egy-egy kistelepülés képvisel. A charta magyarországi tagja – 2004 óta – Nagycenk. Ebben a nemzetközi szervezetben gazdasági, kulturális és szociális együttműködéssel, illetve tapasztalatcserével erősítik a népek közötti szolidaritást és az európai egységet.

A charta egyik célkitűzése, hogy a vidéki településeken élő európai emberek a hétköznapi életben ismerjék meg egymást. Nem protokollrendezvényekben merül ki az együttműködés, a tematikus előadások és látogatások valóban az egymás lehetőségeinek és igényeinek megismeréséről szólnak. Olyan témakörökkel foglalkoztak az elmúlt években, mint a klímaváltozás vagy az, miként hatott az unió bővítése a vidékre, a falvakra.
Évente több alkalommal a nagycenkiek küldöttsége is a különböző országok családjainál vendégeskedik és persze fogad is küldöttségeket. Szeptember 8-13. között Portugáliában került megrendezésre az ifjúsági találkozókat lezáró konferencia, ahol Magyarország is képviseltette magát. A magyar delegáltak közé tartozott iskolánk tanulója is, Horváth Boglárka a 12. a-ból, aki már több alkalommal is képviselte Magyarországot a chartában.
Mivel minden országot egyetlen település képvisel a chartában, így ez nemcsak rang, felelősség is, melynek a helyi aktív civilek segítségével igyekszik megfelelni az önkormányzat.

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Szélrózsa 2016

Kategória: Eötvös TV | Szóljon hozzá most!

Emlékeztünk

Báró Eötvös Józsefre, iskolánk névadójára emlékeztünk a hétfő reggeli áhítaton. A megemlékezésen Szitásné dr. Sári Mariann tanárnő méltatta a magyar jogászt, írót, a Batthyány-kormány, majd az Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterét, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnökét, Eötvös Ignác politikus fiát, Eötvös Loránd fizikus apját és iskolánk névadóját.

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Tanévnyitó iskolánkban

Kissé hosszabbra sikeredett idei tanévnyitónk, mint ahogy azt a diákok megszokták. Ennek fő oka nem az volt, hogy iskolánk nevet változtatott – a szakközépiskola megnevezés helyét a szakgimnázium szó vette át -, hanem az, hogy több résszel is gazdagodott a liturgia.

A tanévnyitó istentiszteleten Hegedűs Attila iskolalelkész Apcsel 10. 9-15 alapján arra kérte a fiatalokat: semmire ne mondják azt, hogy nincs rá szükségem, legyenek mindenre nyitottak, amit Istentől kapnak. A kilencedikesek megáldása után került sor azon tanárok megáldására, akiket az Igazgatótanács iskolánk rendes tanárának megválasztott: Bencsik Olgát, Czupy Erikát, Gál Andrást, Rétfalvi Árpádot, Schin Rudolfot, Szitásné dr. Sári Mariannt és Szabó Zoltánt iktatták be iskolánk tanári állásába.

Ezután Gottschling Gábornak, iskolánk újraválasztott igazgatójának beiktatása történt, az iktatást Szemerei János, egyházkerületünk püspöke végezte.

Az istentisztelet végén minden évfolyamból egy-egy diák, valamint egy tanár olvasta a záró imádságot.


Az ünnepségre való átvezetésként Molnár Laura 1.c osztályos tanuló citerajátékában gyönyörködhettünk, majd Gottschling Gábor igazgató úr tanévnyitó szavait hallgattuk meg. Beszédében megköszönte a nyugdíjba vonuló Balikóné Németh Márta volt igazgatóhelyettes tanárnőnek eddigi munkáját, és átadta neki a minisztériumtól kapott emléklapot. A tanárnőt iskolánk Igazgatótanácsának elnöke, Rátz András is köszöntötte.

Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. 10Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, 11és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. 12Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. 13Ekkor hang hallatszott: „Kelj fel, Péter, öld és egyél!” 14Péter azonban így szólt: „Semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant.” 15De másodszor is szólt hozzá a hang: „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak.”

Apcsel 10, 9-15.

Kedves Testvéreim! Legfőképpen pedig: kedves Diákok!

Furcsa, szürrealista történetet, egy látomást hoztam most elétek. Péter annyira éhes, hogy már hallucinál. Ha mi ott lettünk volna, azt mondjuk neki: a déli dög­melegben, éhesen, szomjasan nem jó felmenni a lapos háztetőre, a tűző napra, mert bármi történhet, a végén még hallucinációi is lehetnek. Így is lett. De most ne a körülményekkel törődjünk, hanem a példázat és a történet lényegével.

Péter látomásában rengeteg állatot lát, amit Isten ajánl föl neki táplálékul. Péter azon­ban igazhitű zsidó, aki pontosan tudja, mit szabad enni és mit nem: bárányt igen, de disznót nem, csirkét igen, de sast nem, pikkelyes halat igen, de olyan vízi ál­latot, ami kívül hordja a csontját, vagyis a páncélját, mint pl. a kagyló, azt már nem. Még az is meg van szabva, hogy a szöcskék közül melyek ehetők és melyek til­tottak. Én a magam részéről maradok annál, hogy egyáltalán nem eszem szöcs­két, biztos, ami biztos alapon; sast és kagylót sem ettem, de sertést, halat és csirkét már igen. Eléggé bizonytalanul mozgok a zsidó étkezési szokások között.

Nem úgy, mint Péter. Ő eleve, határozottan tudta, mire van szüksége és mire nem, mi ehető és mi nem, neki kész kategóriák voltak az agyában: ehető és nem ehető, tiszta és tisztátalan, kóser vagy tréfli az étel. Mindenről eleve tudta, hogy kell neki vagy sem.

És ezt a nagy biztonságot kérdőjelezi meg a látomás: azon az álombéli lepedőn ugyan­is össze voltak keveredve azok az állatok, amelyeket a buzgón vallásos Pé­ter olyan magabiztosan szétválogatott. Isten kissé összezavarta a fejét szegény­nek: amit Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalannak- mondja a hang. Pedig ő minden különbségtételt éppen Isten nevében tett meg. Úgy tűnik, mindent alap­jaitól kell végig gondolnia.

Azon gondolkodom, mennyire ismerős nekünk Péter helyzete! Pontosan tudjuk, mi kell nekünk és mi nem, mit fogadhatunk el és mit nem, mit tudunk használni és mit nem: a csirke jöhet, a hal nem, a matek kell, a nyelvtan nem, fizikára szük­ség van, versekre nincs… A jelenlévők közül sokan így tekintenek a tanulni­va­lók­ra, a tantárgyakra: mire van szükségem? Aztán összezavarodnak, ha- mint Pé­ter látomásában- valaki az érdektelenre is rámutat: ez fontos lehet számodra.

Van is ebben valami. A tudósok bebizonyították, hogy az iskolában megtanult adatoknak a nyolcvan-kilencven százalékát soha nem használjuk és egy idő után elfelejtjük. Ez sajnos tény. És felvetődik a kérdés: akkor miért nem csak azt tanuljuk, ami meg is marad? Miért kell megtanulni azt is, amit utána elfelejtünk?

Jogos a kérdés. Én se értem. Ahogyan azt sem, hogy a lottóhúzásnál miért teszik bele a gömbbe mind a kilencven számot, miért nem csak azt az ötöt, amit utána kihúznak? A többit úgyis csak félrepöckölik, akkor meg minek?

Ja hogy nem lehet tudni, melyik lesz az az öt, amit aztán kihúznak? Ja hogy épp ettől izgalmas a játék, a bő negyvenmillió lehetőségtől? Ja hogy éppen ezért játszunk- a lehetőségek végtelen tárháza tölt el bennünket csodálattal?

Nem lehet, hogy az életünk is így telik? Amit tanulunk, annak nem az a lényege, hogy pontosan tudjuk, mit mikor használhatunk, hanem az, hogy rejtett kincsként ott legyen, hogy lehetőségként legyen jelen akkor is, ha éppen nem használjuk. Hogy minden pillanatban ezer és ezer lehetőség áll előttünk, hogy az Istentől kapott életet mint a szabadság széles terét élhessük meg.

Ha azt mondod, egy tantárgy, egy tananyag neked túl nehéz, elfogadom- nem vagyunk egyformák. Ha azt mondod, kiesik érdeklődési körödből, azt is elfogadom, ízlésekről nincs miért vitatkozni. Ha azt mondod, a tanár nem szimpatikus, ezért nem tanulod azt a tárgyat, azt is lehiszem némi fejcsóválással: ez épp olyan, mintha azt mondanád, azért nem utaztam a Balatonhoz nyaralni, mert nem volt szimpatikus a buszsofőr.

Mondom, mindezt elhiszem, elfogadom, én magam sem voltam mindenből jeles annakidején. De könyörgöm, soha ne mondd, hogy egyik vagy másik tananyagra vagy tantárgyra nincs szükséged! Ez mélységesen elkeserít.

Hát milyen élet az, amiről előre, tizenöt vagy tizenhét évesen el lehet dönteni, hogy mire van benne szükség és mire nincs? Hát milyen szürke, unalmas és jellegtelen az az élet, amiből hiányzik a fordulatoknak, a lehetőségeknek, a meglepő helyzeteknek ez a játéka? Hát nem izgatnak téged a kanyarok- vajon milyen újat, érdekeset rejt a következő sarok? Ki tudja, ami ott vár, ahhoz talán épp arra a tudásra, képességre van szükséged, amire ma azt mondod, nincs rá szükséged.

Nem a jótanulóságra biztatlak titeket, hanem a nyitottságra és arra, hogy az élet minden egyes pillanatában ráismerjetek Isten végtelenségére, a teremtett világ sokszínűségére- még akkor is, ha azt a pillanatot véletlenül tanórának hívják. Semmire ne mondjátok, hogy erre nincs szükségem- add meg Istennek a  lehetőséget, hogy érdekes életet ajándékozzon neked!

Hadd meséljek erről egy saját élményt. A gimnáziumban, mint mindenki másnak, nekem is két nyelvet kellett tanulnom: az egyik akkoriban természetesen az orosz volt, mai napig tudok oroszul jelenteni, a másik az angol. Tizennyolc éves koromig a német teljesen periférikus dolog volt az életemben, annyit tudtam, hogy Danke, arról se tudtam, mit jelent. Aztán az egyetemen kénytelen voltam németül tanulni, később lehetőségem nyílt egy évet Németországban tölteni. Amikor pedig lelkésszé lettem, először egy sváb gyülekezetbe, Bonyhádra kerültem, majd ide, szintén német gyökerű soproni gyülekezetbe. Egyikbe se kerülhettem volna, ha nem tanultam volna németet- egy olyan nyelvet, amiről tizenéves koromban nem gondoltam volna, hogy valaha is szükségem lesz rá.

A nyár elején hallottam egy előadást, amelyben az előadó mesélt apjáról és nagybátyjáról, két nagyon művelt és tanult emberről, akik egyszer öregen arról beszélgettek, hogy mennyi mindent elfelejtettek az idők során. Majd némi hallgatás után apja hozzátette: de nekünk legalább volt miből. Ezt kívánom nektek is: hogy időskorotokban legyen miből felejtenetek.

Végül hadd térjek vissza a bibliai történethez. Amikor Péter jön le a tetőről és az érthetetlen látomásán tűnődik, páran beállítanak hozzá és kérik, hogy jöjjön el Kornéliuszhoz, egy rómaihoz, és beszéljen neki Jézusról. Péter ekkor érti meg a látomás értelmét. Hiszen neki mint igazhitű zsidónak nem lenne szabad belép­nie egy idegen házába! Neki külön kellene tudnia választania az embereket. És épp ez a látomás lényege: ne válaszd külön, amit Isten egyben adott neked! Így hát Péter elmegy Kornéliuszhoz, és nem gondolkodik abban, hogy kell-e ez neki vagy sem.

Ha ő és utána Pál ragaszkodik ahhoz, hogy „nekem erre – vagyis az ide­genekre- nincs szükségem”, akkor a Krisztus-hit megmaradt volna a zsidóság ki­csiny csoportja hitének, amit végleg elsodort volna Jeruzsálem elpusztítása Kr.u. 70-ben. És akkor mi se tudnánk Jézusról, és mindaz, amiben élünk, a Jézus­tól tanult világlátás és az arra épülő európai kultúra sem születhetett volna meg.

Senkire és semmire ne mondd hát, hogy nincs rá szükséged! Mindenre és mindenkire, minden tudásra és gondolatra tekints úgy, mint a lehetőség ajándékára- ki tudja, valamikor, valahol életutadon Isten éppen olyan helyzetet ad neked, amit ezzel a tudással, tapasztalattal tudsz igazán szépen megélni. Isten egy teljes, tapasztalatban, örömökben és talán könnyekben gazdag élettel akar téged megajándékozni- ne mondj rá nemet! Ámen

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Fecskenap 2016

Kategória: Eötvös TV | Szóljon hozzá most!

Maradj fitt!

Az Eötvös ötlet: Maradj fitt! tanévzáró projektnap a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósulhatott meg, ami 2016. június 10-én, 8 órától kezdődött a soproni Lővér Fürdő területén. A sportnap, kis sportágválasztó volt iskolánk diákjai részére, minden meghívott egyesület egy standot és szabad – sportolásra alkalmas- területet kapott, ahol bemutathatta egyesületét, eredményeit, edzésidőpontjait és lehetőség volt a sportág kipróbálására: sakk, bocsa, vízilabdázás, úszás és gyógyúszás, aquafittnes, tollaslabda, asztalitenisz, íjászat, lövészet, röplabda, kendo, természetjárás, tájfutás, szektorlabda, aerobic, kangoo, rocky, slikline. Az edzéseken, foglalkozásokon szívesen látnak minden új sportolni vágyó fiatalt.
A mozgás, a sport mellett szerepet kapott az egészséges életmód is (szűrő vizsgálatok, életmód-tanácsadás). Programrészként szereplő egészséges táplálkozáshoz, Nagy Krisztina dietetikus szakember segítségét kértük. A „Tévhitek a táplálkozásunkban” c. előadása után, beszélgetett az érdeklődő diákokkal, és személyes tanácsokkal is ellátta a hozzáfordulókat. Utána az ételkóstolóhoz, a reformétkezés jegyében választottuk ki finomságokat, volt mártogatós: padlizsánkrém, avokádókrém, halkrém teljes kiőrlésű kenyérrel, tönkölyös krékerrel, zöldségekkel; zöldségfasírt salátával; vegetáriánus, gluténmentes pizzaszelet; zabfalatkák és gyümölcskosár.
A Castanea Egyesülettől Hárs Viktor tartott kóstolóval egybekötött bemutatót a gyógynövényekről és felhasználásukról.
Sportról szóló, sportolást népszerűsítő művészeti kiállítást is rendeztünk. Az olimpia, sport témához rendelt, sokféle technikai megoldás lehetősége (fotó, plakát, rajz, festmény, montázs…) minden alkotónak tudott sikerélményt nyújtani.
A reggeli borús idő kiderült, és a szabadidőben jólesett a strandolás, csúszdázás és fürdőzés. Emellett házibajnokságokat hirdettünk egyénileg sakkban és asztaliteniszben, míg csapatban élő-csocsóban, amin lelkesen részt vettek az osztályok. Majd a tanár-diák megmérettetés következett.
A sportnap zárásaként, értékelve az aktivitást, jutalmak átadására került sor, az egészséges táplálkozást tovább reklámozva aszalt gyümölcs, zöldség chips, diákcsemege volt a díj. Valamint minden résztvevő az iskola nevével nyomtatott, nyakpántot kapott ajándékba. Az iskolalelkész zárószavaival ért véget az utolsó tanítási nap, a vakációra hangolva. Nyár van….
A sportnapon a diákok megismerhettek több mozgásformát, ennek célja, hogy képesek legyenek kiválasztani az alkatukhoz és lehetőségeikhez illőt, leljék örömüket a mozgásban, váljon szokásukká a sport és ösztönözzék magukat és társaikat is a sportolásra. Valamint a lehető legnagyobb mértékben képesek legyenek egészségkárosító magatartásoktól mentes egészséges életmódot élni.
A jövőben is fontos feladat az iskolai egészségnevelésben, hogy előtérbe helyezzük és szorgalmazzuk, az egészséges élet feltételeinek kialakítását, középpontba állítva az egészséget, a testi, lelki, szociális jól-létet.

 

Kategória: Egyéb | Szóljon hozzá most!

Szakmai versenyen jártak

Dunaszerdahelyen 11. alkalommal rendezték meg az elsősegélynyújtó versenyt, melyen iskolánk csapata másodszor vett részt. Örültünk a meghívásnak, hiszen határon túli barátainkkal a „Határtalanul” projekt keretén belül is kapcsolatot ápolunk.

Csapatunk tagjai: Bábel Vivien 9.b, Lendvai Jázmin 9.b és én, Gergely Kinga , 10. b osztályos tanuló voltunk. A versenyre Ávár Andrea tanárnővel készültünk.

Nehéz dolgunk volt, mert  Szlovákia regionális fordulóin első helyezést elért csapataival vetettük össze tudásunkat. Bős, régi iparterületén rendezték meg az eseményt, ahol  7 kárhelyen láttuk el a sérülteket. Több sérült is volt, így elengedhetetlen volt a pontos tudás, gyorsaság, gyakorlatiasság és a jól szervezett csapatmunka. Sajnos találkoztunk olyan feladatokkal is , amelyeket ott más protokoll alapján oldanak meg,de nem bántuk, mert utólag megbeszéltük és sokat tanultunk belőle, na meg természetesen a hibáinkból is, amelyeket elkövettünk. Ugyancsak sok hasznos információt nyújtottak nekünk a versenyen kívüli programok, ahol elméletben és gyakorlatban is megismerkedhettünk az intraosseális vénabiztosítás indikációival, szabályaival, gyakorlatával. Előadást hallottunk a defibrillátor használatáról is. A legérdekesebb számunkra a helikopteres mentés témája volt, ahol filmeken mutatta be , magyarázta el egy szakember e mentési  módszer technikáját, szabályait.

Összességében rengeteg hasznos tapasztalattal gazdagodtunk, mialatt élveztük felvidéki barátaink példátlan vendégszeretetét.  Az esemény  zárásakor  kiemelten üdvözölt minket, Dunaszerdahely polgármestere, aki megköszönte részvételünket.

Köszönjük vendéglátóinknak, köszönjük iskolánk vezetőségének, hogy ott lehettünk!

 

Gergely Kinga 10 b.

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Jutalomból kirándultak

2016. május 27-én, pénteken, a tanév során sikereket elért, szorgalmas diákjaink ellátogattak Budapestre a Csodák Palotájába és a Terror Házába. A csoport 34 tanulóval és 3 kísérővel indult útnak a kora reggeli órákban.

A kissé álmos vonatozás és buszozás után 9:30-kor kezdődött a Csodák Palotájának felfedezése. Rengeteg érdekes kísérletet lehetett kipróbálni, személyesen átélni, megtapasztalni. A délutáni múzeumlátogatás már komorabb hangulatban telt: a XX. század két véres diktatúrájának, a nyilas és a kommunista elnyomásnak emlékhelyén, a Terror Házában megelevenedett a tragikus történelmi múlt. Jólesett utána a séta, a beszélgetés és a felhőtlen szabadprogram, amely egészen a 19:00 órai hazaindulásig tartott.
Összességében egy tartalmas, változatos témájú, vidám és mozgalmas nappal zárhattuk a hónapot, és vele a 2015/2016-os tanév versenyekben és közösségi programokban gazdag időszakát. A jutalomkirándulás igazolta, hogy a kitartó munka többszörösen is megtérül – iskolánk odafigyel a kiemelkedő teljesítményekre.

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Sportnap 2016

Kategória: Eötvös TV | Szóljon hozzá most!

Tündérként vonultak

A hétvégén tartották a hagyományt követő tündérfesztiválos felvonulást Sopron belvárosában, ahol iskolánk diákjai is részt vettek, mint szervezők, lebonyolítók.
Maga a Tündérfesztivál, június 25-én kerül megrendezésre, ahol a tündér és manójelmezbe bújt diákok, közösségi szolgálat keretében fognak segédkezni a rendezvényre kilátogató gyerekeknek és szüleiknek.

Kategória: Egyéb | Szóljon hozzá most!

Óriási siker az országos szakmai versenyen


12. alkalom került megrendezésre a Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak (SZÉTV) versenye, amelynek döntőjét a Szolnoki Szakképzési Centrum középiskoláiban bonyolították le. Iskolánkból 3 diák jutott az országos döntőbe, akiknek teljesítménye ott is kimagasló volt. Mindhárom tanuló az ország legjobb 10 versenyzője között végzett, így az erkölcsi elismerésen kívül 100 többletpontot kapnak a felvételi pontokban.

Eredmények:
Kovács Aida – 1. helyezés
Sajtos Flóra – 8. helyezés
Bencsik Bianka – 9. helyezés
Felkészítő tanár:
Juronits Jenőné

 

Élményeink a SZÉTV-ről

2016. március 16-án került megrendezésre a SZÉTV elődöntő, amely elektronikus úton történt az iskolánkban. Osztályunkból, a 12. b osztályból heten indultunk. Március 21-én kerültek nyilvánosságra az eredmények, itt már körvonalazódott, hogy kik fognak tovább jutni az osztályunkból. Később az osztályfőnökünk kapott egy e-mailt, melyben értesült arról, hogy Kovács Aida 85 ponttal elsőként, Sajtos Flóra 76 ponttal huszadikként, Bencsik Bianka szintén 76 ponttal huszonegyedikként jutott tovább a szolnoki döntőbe, ami 2016. április 11-12. között került megrendezésre Szolnokon. Kora hajnalban indultunk vonattal. A több órás úton volt időnk átnézni a könyveket, és izgatottan találgattuk, hogy miket fognak kérdezni. 10.30 órakor megérkeztünk, és a regisztráció után nagy örömünkre kiderült, hogy a szállás és a verseny is egy helyen lesz. Ebéd után átmentünk a verseny megnyitójára, ahol sorszámokat húztunk és elkezdtük az írásbeli vizsgát. A nagy izgalmak után az osztályfőnökünkkel elmentünk várost nézni, sütizni és fagyizni. Este sokáig beszélgettünk az írásbeliről és a másnapi szóbeliről. A szóbeli 7 részben zajlott, Aida és Bianka délelőtt kerültek sorra. Flóra pedig ebéd után a délutáni csoportban adott számot a tudásáról. Április 13-án délután kaptuk az e-mailt, hogy Aida pénteken utazhat vissza Szolnokra, mivel az első három közé jutott. A helyszínen kiderült, hogy Aida megnyerte a versenyt, Flóra a 8., Bianka a 9. helyezést érte el, így mindhárman 100 felvételi ponttal gazdagodtak. Összességében a több hónapos készülődés és tanulás meghozta az eredményét. A verseny egy nagyon jó élmény és tapasztalat volt.

 

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Megyei elsők


Iskolánk csapata, a Magyar Vöröskereszt által szervezett Megyei elsősegélynyújtó versenyen megszerezte az első helyezést.
Az ifjúsági kategória aranyérmes csapata:
Békes Sára, Gergely Kinga, Göndöcs Vanessza, Lendvai Jázmin, Bábel Vivien
Felkészítő tanár:
Ávár Andrea

Kategória: Egyéb | Szóljon hozzá most!

Határtalanul – Sopron TV

Kategória: Eötvös TV | Szóljon hozzá most!

Kórustalálkozó Sopronban

Kategória: Eötvös TV | Szóljon hozzá most!

Helikon 2016


Az Újkori Középiskolás Helikoni Fesztivál a dunántúli régió legrangosabb programja.
Az idei évben 3200 fő versengett a különböző kategóriákban.
Iskolánkból ( a „Roth”-tal közösen) modern és néptánc, valamint kamarakórus kategóriában mutatkoztunk be.

A diákok minden kategóriában kiemelkedő munkát végeztek. Már felkészülés során is bebizonyították, hogy méltóak a bizalomra, hogy iskolánkat képviseljék e fesztiválon. Vállalták a hétvégi edzőtáborokat, a tavaszi szünet napjaiban a gyakorló próbákat, és viselkedésük is minden helyzetben példaértékű volt.

A Néptánckör tagjai: Orbán Nikolett 9. B; Berdán Dóra és Gergely Kinga 10. B; Németh Dávid 11. C; Cseszkó Elvira, Krizonits Vivien 12. A;

A kamarakórus tagjai: Horváth Fanni és Kósi Ramóna 9. A; Kemény Dániel 10.C; Madarász Eszter 11. A;

Eredmények:
Néptánc szóló / pár     Boros Tamara és Németh Dávid
ezüst minősítés
Kamarakórus
bronz minősítés és HELIKONI KÜLÖNDÍJ

Felkészítő tanár: Margittai Endréné

Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek!

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Péterffy Kupa 2016

Kategória: Sport | Szóljon hozzá most!

Holokauszt emléknap

Az ünnepi műsorban közreműködött:
Tóth Melinda, Laczó Dominik, Maros Csaba
Szerkesztette: Rétfalvi Árpád

DOMINIK: Jegyzőkönyv a gyilkosság bűntette miatt ismeretlen tettesek ellen indított bűnügyben ismeretlen holttestek szemléjéről és boncolásáról: Abda, 1946. június 19.

Orvosi vélemény: A tömeges gyilkosság elkövetésének időpontját mintegy 1,5-2 évvel datáljuk vissza: a rothadás fokát, a ruházat állapotát a talajviszonyokkal hozva összefüggésbe. A lövések általában hátulról előrehaladó irányúak (tarkó-arc), voltak azonban ellenkező irányúak is. A bűncselekmény 22 egyén életének erőszakos módon való kioltásában állott.

A tisztiorvos megjegyzése: A kihantolás során a 12. holttest nadrágja hátsó zsebében találtam egy talajvízzel és az oszlásban lévő holttest nedveivel átázott és földdel szennyezett jegyzetfüzetet. Ezt napon megszárítottuk és a talajtól óvatosan megtisztítottuk: ez a jegyzőkönyv Radnóti Miklós magyar költő verseit tartalmazza. Kéri a megtalálót, hogy juttassa el Magyarországra…

MELINDA: Azt mondtam magamban, hogy én mar nem is élek, befejeződött az életem, ha Miklós nincs többé, és most mégis újra kezdek írni. Igen sajnálom a sok elmaradt, le nem írt időket most. Miért is? Talán, mert ez is Miklóshoz tartozik valamiképpen, és az ő csodálatos életét egészíti ki az is, amit nélküle ugyan, de magamban hordozva én élek meg. [..] Kezdem ott, hogy augusztus elsején, anélkül, hogy akkor még tudtam volna, megjelent egy zsidó lapban a hír: Győr mellett, Abdán felnyitottak egy tömegsírt, és a megtaláltak és megállapíthatók névsorában szerepelt teljes névvel, pontos adatokkal Miklós…

CSABA:

A mélyben néma, hallgató világok,
üvölt a csönd fülemben s felkiáltok,
de nem felelhet senki rá a távol,
a háborúba ájult Szerbiából
s te messze vagy. Hangod befonja álmom, -
s szivemben nappal újra megtalálom, -
hát hallgatok, míg zsong körém felállván
sok hűvös érintésü büszke páfrány…

[...]

…csodákban hittem s napjuk elfeledtem,
bombázórajok húznak el felettem;
szemed kékjét csodáltam épp az égen,
de elborult s a bombák fönt a gépben
zuhanni vágytak. Ellenükre élek, -
s fogoly vagyok.

DOMINIK: Exhumál (latin = “talajból kivesz”) Kiföldel, kihantol. Csak a hatóságilag elrendelt kihantolásra értjük, aminek az oka lehet temetőrendezés, lehet a holttest megvizsgálása bűnügyi, tudományos vagy történelmi szempontból. Például: “A mohácsi csatamező tömegsírjaiból exhumálták a holttesteket”. Hivatalos szó.

MELINDA: Az exhumálásnál a legnagyobb gonddal helyezték a testeket kettesével a ládákba, egyiket fejtől, másikat lábtól, számozták őket, és ennek alapján emelték ki most is. Erős rothadásos, sajtos szag csap ki az egészből. Csöppet sem izgat. Annál inkább az, hogy a piros pulóverfoszlányok nem ismerősek, nem az a kötés, amivel az ő meleg piros pulóvere készült. Egy nadrággomb maradt csak épen és változatlanul. A többi ruhadarabot szeretném megfogni, megforgatni, és az egészet jó volna nyugodtan, apróra szemügyre venni, hiszen az enyém.

CSABA:

Bolond, ki földre rogyván      fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként      mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul,      mint akit szárny emel,
s hiába hívja árok,      maradni úgyse mer,
s ha kérdezed, miért nem?      még visszaszól talán,
hogy várja őt az asszony      s egy bölcsebb, szép halál.
Pedig bolond a jámbor,      mert ott az otthonok
fölött régóta már csak      a perzselt szél forog,
hanyattfeküdt a házfal,      eltört a szilvafa,
és félelemtől bolyhos      a honni éjszaka.

DOMINIK: A már járni sem tudó költőt a győri kórházba irányították. Mivel a várost a szövetségesek éppen szőnyegbombázták, így rengeteg súlyos sebesült és halálos áldozat lett a romok alatt. Emiatt az intézmény nem tudta fogadni, elküldték. A beteg munkaszolgálatosokat – köztük Radnótit – egyetlen győri kórház se fogadta be. Halálának pontos körülményei nem teljesen ismertek, de egyes források szerint Marányi Ede honvéd alezredes parancsára, Tálas András hadapródőrmester ötfős kerete 1944. november 4-én vagy november 9-én Abda község határában lőtte le a végsőkig kimerült Radnóti Miklóst, 21 társával együtt.

MELINDA: Uramisten, én most meg fogok őrülni, és biztos így van, mert rémesen félek attól, hogy meg fogok őrülni. És ha már félelem jelentkezik, akkor is már itt van az őrület, döbbenek rá irodalmi emlékeimből, hogy így szokott lenni. Igen, hát én vagyok az Ágnes asszony, aki még rendet akar csinálni, a foltot ki akarja mosni lepedőjéből, és szorgosan próbálgatja. Igen, a magam sürgető érzésével, hogy most mindent el kell rendezni gyorsan, mert aztán vége. Nem leszek már képes rá. És ez a fájdalom, jaj, kimentem a tükörbe nézni. A zavaros, ijesztő szemeimet még rosszabb volt látni.

CSABA:

Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. – Így végzed hát te is, -
súgtam magamnak, – csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. -
Der springt noch auf, – hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.

DOMINIK: Holocaust. Legalább 6 millió embert, köztük főként zsidókat gyilkolnak meg vagy gázosítanak el Auschwitz, Chelmno, Belzec, Sobibor és Treblinka gázkamráiban. Ma rájuk emlékezünk. Vajon meg lehet-e ezt bocsájtani? Talán. Felejteni? Soha.

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Harmadik az Eötvös

Neumann Informatikai Verseny döntője
A Döntő résztvevőit Gáncs Péter, Elnök-püspök, Károlyfalvi Zsolt, a döntő helyszínéül szolgáló Evangélikus Kollégium igazgatója köszöntötte, majd a versenyt megnyitotta Babics Csaba, Neumann Kupa-atya, az EPSZTI tantárgygondozója.
A csapatzászlók és indulók ismertetése után kezdetét vette a versengés. A zsüri a csapatok mentortanáraiból alakult. A verseny gazdája, és a költségeket támogatta, az EPSZTI, akit Gáspárné Vágási Julianna előadó képviselt, az ő fáradhatatlan munkája nagyon sokat segített. A Neumann Kupa önkéntes segítői Líceumi diákok voltak, Gulyás Krisztián, Horváth Márk és Schöll Róbert voltak.
A verseny szpozorai, Huawei és Logmein által felajánlott díjakat Giczi Imre It. igazgató (Huawei) és Szabadkai Márk feljesztőmérnök (Logmein) adták át az első helyezett Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak (csapattagok Németh Marcell, Tóth Kristóf, Kiss Máté, Göltl Márk, mentoruk Juhász Valéria tanárnő), és a Líceum csapatának (csapattagok: Bidló Balázs, Boa Patrik, Csigó Ábel és Reitter János), mentortanáruk Locsmándi Dániel), az ezüst érmet mindössze kettő század ponttal az aszódiak szerezték meg (csapatuk tagjai: Nagy Dávid, Jakub Ákos, Bereczki Normann, Rabb Ramóna Roxána, mentor-tanáruk Valcsák László). A bronz-csapat a soproni Eötvös csapata lett (tagok: Horváth Zsombor, Brösztl Benjámin, Nagy Ádám, Nagy Hanga, tanáruk Juhász Valéria és Schweitzer Kornél ) lett. Mennyire szép az Isten kegyelme, hogy a két képviselő annak idején szintén Neumann verseny győztesek voltak!
Gratulálunk minden versenyzőnek és tanáraiknak, megköszönve munkájukat!
Az Eötvös csapatának felkészítő tanára:
Martonné Simon Dóra
Forrás: http://matinfo.lutheran.hu/

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Soproni Téma

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Verskommandó az Eötvösben

Váratlanul toppant be az iskolánk osztályaihoz Sárdy Zoltán, a Soproni Petőfi Színház színművésze. A városi verskommandó oszlopos tagja a költészet napja alkalmából kereste meg a tanórákat, ahol szebbnél-szebb verseket szavalt el a kíváncsi diákoknak.
Köszönjük a Soproni Petőfi Színház művészeinek, hogy nem hagyják elveszni a verseket!

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Eötvös Csapó

2016. április 7-én, rendezte  Széchenyi István Gimnázium a városi Csapó vetélkedőt, amely – az előző évek hagyományait folytatva és egyben megújítva – ezúttal filmismereti kérdésekkel állította próba elé a versenyzőket. Az említett szóbeli döntőt 5 írásbeli forduló előzte meg, amelyek magyar filmklasszikusokhoz  kapcsolódtak (Hyppolit, a lakáj; Mephisto; Macskafogó…)
Iskolánk háromfős csapata az előzetes feladatok sikeres teljesítése után a döntőben az előkelő 3. helyet szerezte meg. Név szerint: Budai Fanni, Simon Viktória, Laczó Dominik.
Felkészítő tanár: Rétfalvi Árpád

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

A dESZKa Társulat Kópházán segített

Kategória: dESZKa Társulat | Szóljon hozzá most!

Jótékonykodó dESZKások

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Soproni Téma

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

SIP 2016 – Kisalföld 2016.04.11

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

SIPolt az Eötvös

Idén is megrendezték a GYIK Rendezvényházban a Soproni Ifjúsági Pódiumot (SIP), ahonnan iskolánk tanulói is szép eredménnyel tértek vissza.
Versírás kategória:
Szikszai Dóra 12. A – 1. hely
Moderntánc kategória:
Krizonits Vivien 12.A – 2. hely
Ének kategória:
Ivánkovics Kristóf 11.C – 3. hely
Zenekarok kategóriája:
Godó Zsolt 10.A és zenekara – 3. hely
Musical kategória:
dESZKa Társulat – Különdíj

A tehetségkutató rendezvényen iskolánk elnyerte az év iskolája kupát, hiszen tőlünk volt a legtöbb nevező.

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Határtalanul projektnap

Iskolánk a 2015/2016. tanévben, immár harmadik alkalommal vesz részt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával két „Határtalanul” projektben. A program célja személyes kapcsolat kialakítása határon túli magyar diákokkal, és olyan közös tevékenység végzése, mely által a diákok egymás szülőföldjét, kultúráját és mindennapjait jobban megismerhetik.

Az előkészítő foglalkozásokat követően a programsorozat 2016. március 11-én, pénteken a „Határtalanul” projektnappal vette kezdetét. A pályázatban az előző tanévben részt vett diákok és tanáraik mutatták be a határon túli, felvidéki és erdélyi magyarság történelmét és kultúráját, illetve tartottak élménybeszámolót a projektben idén részt vevő osztályközösségeknek.

A két projekt

  1. 1.      Dunaszerdahely – Légy fitt!

Utazások:

2016. március 21-23. (a dunaszerdahelyi csoport látogatása Sopronban)

2016. május 3-5. (a soproni csoport utazása a Felvidékre, Dunaszerdahelyre)

A projektben a pályázó intézményekből összesen 63 diák és 7 pedagógus vesz részt. A „Légy fitt!” mottó jegyében diákok a két utazás alkalmával az egészséges étkezésről, a lelki egészség megőrzéséről hallgatnak előadásokat, vizsgálják saját táplálkozási szokásaikat, a gyorséttermek terjedésének negatív hatásait, és gyakorlati foglalkozásokon tapasztalják meg a helyes táplálkozás és mozgás kapcsolatát. A projekt során a résztvevők egy szórólapot készítenek, mellyel megszólítják az iskola közösségét és kortársaikat, hangsúlyozva az aktív és egészséges életmód fontosságát.

  1. 2.      Székelyudvarhely – Székely – magyar legendárium

Utazások:

2016. március 16-19. (a székelyudvarhelyi csoport látogatása Sopronban)

2016. május 5-8. (a soproni csoport utazása Erdélybe, Székelyudvarhelyre)

A projektben a pályázó intézményekből összesen 66 diák és 7 felnőtt vesz részt. A diákok a két utazás alkalmával a nyugat-magyarországi és székelyföldi legendákat kutatják, megismerik a távoli múltban élő magyarok mindennapjait, egy közösség félelmeit, hiedelmeit. Ezek megismerése és szakszerű összefoglalása térképen illetve legendáriumban a projekt során elkészülő termék. A kiadvány nem csak az iskolák könyvtárát gazdagítja, hanem a tananyagot kiegészítő segédletként bekerülnek intézmények tanrendjébe.

 

 

 

Kategória: Tanári szoba | Szóljon hozzá most!

2016. március 15.

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Csendesnap a közösség nevében

Bár kis létszámú iskola vagyunk, mindenki számára vannak ismeretlen arcok a folyosókon:olyanok, akikkel eddig nem beszélgettek, akikhez semmi nem fűzte őket. Mégis egy közösség vagyunk mi eötvösösök, és ezt jó tudatosítanunk.

Így született meg az idei tavaszi csendesnap ötlete: gondolkodjunk együtt a közösségről, és ami fontosabb, éljük meg minél intenzívebben azt, hogy összetartozunk. Így a mostani hagyományos csendesnap nem a szokásos előadások, beszélgetések keretében történtek, hanem közös játékkal telt el.

Mi is tart össze egy közösséget? Például vannak „ősatyák”, akik átadják a közös tudást az ifjaknak. Most ezt a szerepet a tanárok mellett a végzős évfolyam kapta. Aztán a közösségen belül vannak kisebb közösségek, mint egy nemzeten belül a törzsek- ezt a szerepet a 9-10-11. évfolyamosok kapták, akik 12 csoportba rendeződtek, nevüket pedig Jákob (Izrael) 12 fiáról kapták. Mivel ezek a közösségek nem döntés és barátság alapján, hanem eleve kész adottságként születnek, a 12 csapat tagjai véletlenszerűen kerültek egymás mellé, tehát olyanokkal kellett együtt dolgozni, akikkel korábban talán soha nem beszélgettek a tagok.

És amikor minden összeállt, indulhatott a játék: 12 állomáson kellett a 12 csapatnak helyt állnia. Az állomásokon a végzősök felügyeltek, és igyekeztek az élet teljesen különböző területeit lefedni: ének, tánc, művészettörténet, egyházismeret, Biblia, földrajz… Így senki nem mondhatta, hogy én ehhez nem értek, rám nem számíthat a közösség, hiszen valamihez mindenki ért…

A kezdő és záró áhitat is a nap közösségi jellegét emelte ki: a 133 Zsoltár szerint „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” A záró áhitat pedig a közösség egyik legnagyobb (legmélyebb) megtestesüléséről szólt: arról, amikor Jézus az utolsó vacsorán megmosta a tanítványai lábát. Ajándék, hogy adhatunk másoknak, és ajándék, hogy képesek vagyunk elfogadni másoktól. Ez a közösség igazi csodája.

 

Hegedűs Attila

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Szavalóverseny

A hagyományokhoz híven, idén is megrendezték iskolánkban a közkedvelt szavalóversenyt.
A zsűri döntése alapján, idén nem osztottak ki első helyezést.
Előadásáért különdíjban részesült Tóth Melinda 12. A osztályos tanuló.
Megosztott díjat kapott Kovács Gábor és Pászli Patrik, 10.C osztályos tanuló.

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

A kommunizmus áldozatainak emléknapja

Iskolánk 12.b osztályos tanulói gitáros kísérettel emlékeztek meg a kommunizmus gyötrelmes múltjáról.
A műsorban betekintést nyerhettünk az akkori rendszer sötét korszakába.

Felkészítő tanár: Szentpáli Csaba

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Adj vért!

Kategória: Eötvös TV | Szóljon hozzá most!

Döntőben az Eötvös csapata

Kategória: Sport | Szóljon hozzá most!

Színházlátogatás Budapesten

 A darab rendezőjével, Szerednyey Bélával

Kihasználva a hosszú hétvégét, 2016.03.14-én budapesti színházlátogatáson vettünk részt iskolánk húsz diákjával. Az utazás célja a Madách Színház volt, ahol az Anna Karenina c. musicalt játszották. Mivel a regény kapcsolódik a középiskolai tanulmányokhoz, illetve emelt szintű érettségi tétel is magyarból, a kellemest a hasznossal köthettük össze.

Magas színvonalú előadást láthattunk, a főbb szerepekben többek között Polyák Lillával, Posta Victorral, Sasvári Sándorral. A lenyűgöző énekhangokat, a lüktető dallamokat látványos színpadkép egészítette ki. A darab messze felülmúlta az elvárásokat, és a szünetben lehetőségünk volt a rendezővel, Szerednyey Bélával is beszélgetni.

De nemcsak a színházlátogatás jelentett élményt, hanem előtte sétáltunk egy keveset Budapest utcáin. Főleg nézelődtünk; kissé kikapcsolódtunk a hétköznapok egyhangúságából. A kirándulásról több hangulatkép készült, amelyek rendre a Facebookon „landoltak.” J S a kommentek tanúsága szerint többen páran már a folytatáson törik a fejüket. Legyen így, erre azonban egy évet még mindenképpen várnunk kell.

 

 

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Oklevelek

Kategória: Kultúra, Sport | Szóljon hozzá most!

Megint voltunk MEGiNT-en …

Megint voltunk MEGiNT-en …
… a Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti találkozóján.
A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium és a Martin György Kulturális Egyesület immár hetedik alkalommal hívta a népművészettel foglalkozó, a népművészetre fogékony diákokat, hogy bemutatkozzanak, versenyezzenek és gazdagodjanak kultúránk e különleges világával. Az Eötvös-Roth Néptánckör és Dalárda tagjai évről évre örömmel vesznek részt a rendezvényen.
Aki egyszer megízlelte a MEGiNT hangulatát, a magyar népdalok és táncok csodálatos világát, az szíve ügyének érzi ezt az ősi ajándékot, mely betölti a lelket és a testet egyaránt. Az iskolák bemutatkozó műsora mellett a MEGiNT történetében először népdalverseny is volt, amely nagy sikert aratott a tanulók körében.

A találkozón az idei évben Kunkovács László néprajzkutató munkásságával és a Góbé Zenekar világzenéjével ismerkedhettünk meg.

A rendezvényen a következő tanulók vettek részt:
9. A Bujtás Bettina, Jakab Johanna;
9. C Molnár Laura
10. B Gergely Kinga
10. C Kemény Dániel
12. A Cseszkó Elvira; Krizonits Vivien;

A 9. C osztályos Molnár Laura citerázó tanulónk először mutatkozott be a MEGiNT-en. Gyönyörű Kalocsai dalcsokrot mutatott be hibátlan hangszerjátékkal.
Az Eötvös-Roth Néptánckör ifjú alkotónk, Németh Dávid 11. C osztályos tanuló által összeállított Szilágysági táncok c. koreográfiát mutatta be nagy sikerrel.

A népdalversenyen Kemény Dániel 10. C osztályos diákunk „rothos” barátaival (Percze Botonddal és Erdős Áronnal) bronz fokozatot ért el. Sikeres szerepléséhez ezúton is gratulálunk!
Az idei MEGiNT mottójául a rendezőség Kodály Zoltán gondolatát választotta:

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Kodály Zoltán gondolata örökérvényű, nem tud elévülni. Nagy öröm, hogy iskolánk tanulói közül, ha egy kis csapat is, de megéli, műveli és ezáltal átörökíti nemzeti kultúránk kincseit.

Felkészítő tanár és a csapat vezetője: Margittai Endréné

 

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Beiktatták az esperest – iskolánk volt lelkészét

A Soproni Evangélikus Egyházmegye új esperesét a tizenegy szavazati jogú gyülekezet egyhangúlag választotta meg.
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke ünnepélyes keretek között iktatta be Mesterházy Balázst, Harka lelkészét esperesi hivatalába.

A Soproni Evangélikus Egyházmegye új esperesét a tizenegy szavazati jogú gyülekezet egyhangúlag választotta meg.
Beiktatták az esperest

Forrás: kisalfold.hu

Kategória: Egyéb | Szóljon hozzá most!

Sportgála

A hétvégén díjazták a soproni sportolókat.
A Sportgálán ezúttal a diákolimpia részvetőit is köszöntötték. A tizenegy iskola dobogós helyezéseket elért tanulói, csapatai között harmincegy díjat osztottak ki. A gyerek-serdülő, valamint a junior-ifjúsági korcsoportban 89 elismerést adtak át.
Gratulálunk iskolánk jelenlegi és volt diákjának!
Fekete Katalin
Szabó Péter
Edzők: Bencsik Olga, Szabó Zoltán

Kategória: Sport | Szóljon hozzá most!

m1 – Ételdoboz


Forrás: M1 Híradó

Kategória: Eötvös TV | Szóljon hozzá most!

Szalagot tűzve

Pár hét tanítási nap és vége az elmúlt négy esztendőnek, amely felkészítette az iskola végzős diákjait az ÉLETre.
Maradj hű az alma materhez, tanáraidhoz és légy büszke iskoládra. Talán ezt is jelentheti a nemrég feltűzött szalag.
A 12. évfolyam diákjai méltó műsorral nosztalgiáztak a szalagavatójuk napján, amellyel egyben megköszönték tanáraiknak a sok fáradozást, hogy kiépítették számukra az ugródeszkát a nagybetűs életbe.

Kategória: Tanári szoba | Szóljon hozzá most!

Bajnok az Eötvös

Körzeti Amatőr Röplabda Diákolimpia

Az Amatőr Röplabda Diákolimpiára Sopronból 4 iskola nevezett. Így a győri, és a soproni körzet mérkőzéseit külön-külön rendezték.

A körzeti döntőben, az első mérkőzésen a Berzsenyi ellen 0-2-ről tudott fordítani a csapat 3-2-re, a Fáy visszalépésével, a második mérkőzésünket is megnyertük, így nagyon izgatottan vártuk a Széchenyi elleni meccset, ahol kiélezett első játszma után, jó játékkal, csapatmunkával 3-0-ra nyertünk. Ezzel egyenes ágon jutottunk a Megyei Döntőbe, ami Győrbe kerül megrendezésre, február 22-én.

Edző: Szittner Lajos

Horváth Boglárka 11.A
Bodnár Borbála 11.A
Egresits Alexandra 11.A
Decsi Judit 11.A
Fülöp Noémi 11.A
Varga Adrienn 11.B
Horváth Alexandra 11.B
Hammer Viktória 11.B
Varga Enikő 11.B
Czirják Anna 11.A

Gratulálunk!

Kategória: Sport | Szóljon hozzá most!

Sakk döntő

Megyei Amatőr Sakk Diákolimpia Döntő

GYŐR 2016. január 23.

A zord időjárás ellenére is sokan, mintegy 150-en, gyűltek össze a Krúdy iskolában, hogy megmérettessék magukat a Győr-Moson-Sopron megyei egyéni és csapat valamint amatőr és értékszámos sakk diákolimpián.

A korcsoportonként zajló mérkőzések reggel 9-től délután 4-ig tartottak, 30 asztalon párhuzamosan.

A versenyen résztvevő Eötvösös diákok és eredményeik:

Kiss Marcell 10. C egyéni III.  helyezés
Balogh Nóra 10.A egyéni IV.  helyezés
Farkas Dávid 11.C egyéni VII. helyezés
Horváth Bence 10.B egyéni IV.  helyezés
Maros Csaba 10.B egyéni VII. helyezés

Kategória: Sport | Szóljon hozzá most!

Saul fia

Közösen néztük meg a Saul fia című filmet

Sokféle céllal mehetünk moziba. Van, amikor nevetni, van, amikor elgondolkodni, van, amikor könnyezni vágyunk. De ritkán szoktunk “kötelességből” beülni egy filmre.

Márpedig most ezt történt, január 25-én az egész „gimi” testületileg vonult ki, hogy megnézze a Saul fia című új filmet. Sokan idegenkedtek attól, hogy megnézzenek egy olyan filmet, ami eléggé felkorbácsolja a kedélyeket, amelyről szélsőséges véleményeket lehetett hallani. Ugyanakkor talán éppen ez volt a cél: ne csak hallj róla,  hanem nézd meg! Ne látatlanban legyen róla véleményed, de ha már ismerd, akár negatív kritikát is megfogalmazhatsz.

A filmnek mind a technikája, mind a témája megosztotta a diákságot, de még a tanári kart is. Izgalmas viták születtek tantermekben és a tanári szobában. Maga a kamerakezelés az, hogy a világból csak annyit látunk, amennyit a főhős lát, és nem látjuk át az egészet, idegesítő, unalmas vagy épp katartikus élmény volt. A filmbéli kérdés – kinek segít, ha eltemeti a halott fiút, akit gyermekének sejt? – szintén megmozgatott minket. És természetesen hatással volt ránk a háttérben történő iszonyat, a halálgyár működése is.

Nem mindenkinek tetszett a film, de ez nem baj, a film nem is akar mindenkinek tetszeni. A lényeg, hogy gondolatokkal, kérdőjelekkel és jó vagy rossz érzelmekkel teli jöhettünk ki a teremből. Történt velünk valami, amit tovább építhetünk magunkban.

Hegedűs Attila
 

 

Kategória: Tanári szoba | Szóljon hozzá most!

Ételdobozok Sopronban – Hidegben még nagyobb a szükség

A Sopronban működő négy ételdoboz a fagyos télben életmentő a nélkülözők számára. Ne legyen közömbös azoknak sem, akiknek van néhány felesleges szendvicsük…

– Mindennap feltöltjük a szekrényeket, tíz-tizenkét fős csapatunk lelkesedése lankadatlan. Kétségtelen azonban, hogy a nagy év végi ünnepek, a jótékonyság időszaka bőséget hozott az ételdobozokba, sokan érezték úgy, hogy segíteniük kell. Most, január végén talán kevesebb az önkéntes, bizonyára kevesebb az otthoni felesleg is, de éppen ezért fontos, hogy legalább mi rendszeresen feltöltsük a szekrényeket – mondta Suri Vera, a soproni ételdobozok ötletgazdája, aki ezért

„Az év embere” díjat is kiérdemelte a Kisalföld munkatársaitól és olvasóitól.

A fagyos napokban még nagyobb szükség lehet a falatokra és szerencsére most is több helyen gyűjtik az éhezőknek szánt harapnivalót vagy készítik el a kifejezetten nekik szánt csomagokat. Munkahelyi csoportok, iskolák, baráti társaságok vagy egy-egy család karolta fel a kezdeményezést úgy, hogy vállalta a rendszeres feltöltést is.

Mégis gyakran üresek a szekrények, mert bizony sokan nyitják ki ételt remélve…

– Szinte mindig találkozom valakivel, aki már várja a csomagot – mondja Suri Vera. – Többen közülük már ismerősek… Sopron az elsők között volt Sopron az elsők között valósította meg a Pécsről indult kezdeményezést és már négy ételszekrényben remélhetnek a rászorulók segítséget.

Az első a Szent György-plébánia falára került, aztán nyílt egy az Eötvös-iskolánál, majd a piacnál és a jereváni szolgáltatóháznál. Mielőtt bárki kidobná a maradékot, jusson eszébe, ezek a dobozok, ha megtöltik őket, mások éhségét csillapítják.

Forrás: www.kisalfold.hu

Kategória: Tanári szoba | Szóljon hozzá most!

Felhívás!

Kategória: Tanári szoba | Szóljon hozzá most!

Az Eötvösben is jártak!

Uhlár Zoltán társaival úgy tölt el huszonnégy órát Sopronban, hogy bármire is költsenek – étkezés, ital, szolgáltatás -, a fizetségért egy doboz energiaitalt tudnak adni. Lendületben az újkori vándorok.

Kezdjük a történet legvégén, azaz azzal, hogy mit tervez három budapesti fiatal Sopronban. Uhlár Zoltán társaival pénteken indul ugyanis majd a hűség városába, s a kaland ekkor lesz igazán érdekes…

Zoltán társaival pénteken és szombaton tölt el huszonnégy órát Sopronban. Bármit is vesznek, a fizetség energiaital lesz. Jól be kell majd osztaniuk a vagyonukat, mert huszonnégy óra alatt huszonnégy darabot költhetnek el.

– Hasonló volt a feladat, amikor két hete kimentünk a Keleti pályaudvarra. Arra a vonatra szálltunk fel, amelyikre felengedtek bennünket energiaitalért cserébe. Így jutottunk el Győrbe. Itt például egy étterem-hotelben kaptunk ebédet-vacsorát és még szállást is – eleveníti fel egy másik esetét Uhlár Zoltán.

– Egerben az ottani élményfürdőbe beengedtek bennünket. Úgy gondolkodott a tulajdonos: két ember nem jelent neki nagy kiadást. A jó hírnevüket viszont tovább vittünk. Az elkészült videót megosztottuk a közösségi oldalunkon, valamint a csapat weboldalán is. Szeretnénk minél több útibeszámolót feldolgozni, és azt közzé tenni a nyilvánossággal.

– Két éve részt vettem egy olyan nemzetközi kalandversenyen, amelynek szintén az volt a lényege, hogy egy nap alatt 24 doboznyi ital volt a költőpénzünk – mondja Uhlár Zoltán. – Bármit is vásároltunk, fizetni csakis így tudtunk. Akkor huszonhét ország fiataljai nyolc napig próbáltak megélni. Aludtunk iskolában, pályaudvarokon, kamionban, vagy éppen egy erdészházban.

A szervezők bejelentették: idén is megtartják ezt a viadalt.

Mi pedig indulni szeretnénk. A tét most nagyobb, hiszen már ötven országból lehet nevezni az áprilisban induló “túlélőtúrára”, (a Can You Make It-re) ahol egy dolog számít: képes vagy rá?

– Korábban rendezvényszerzőként dolgoztam, de ott felmondtam – folytatja az idén diplomázó fiatal. – Szeretnék életvitelszerűen a turizmus ezzel az ágával foglalkozni. Tavaly éppen emiatt jelentkeztem a Budapest-Sopron között megtartott stoppos kalandversenyre.

A szabály egyszerű volt: a fővárosból indultunk, és csak stoppal lehetett közlekedni. Mi szívességet kértünk a járművezetőktől, S emlékül egy UNO kártyát adtunk át. Megtetszett Sopron, számos közös fotót készítettünk, jól éreztük magunkat az út során is, és a városban is. Jött az ötlet, hogy itt tréningezzünk.

– Oly sok mindent hallani manapság, mennyire veszélyes stoppolni? – kérdeztük Uhlár Zoltántól. – Eleve úgy szállok be egy autóba, hogy semmi baj nem történhet velem – kezdi a választ. – Ha rossz érésem van, akkor inkább nem fogadom el a lehetőséget. Próbálom már az elején megtalálni a közös hangot.

Kétségkívül igaz, hogy Magyarországon nincs ennek nagy hagyománya, mint például Erdélyben. Idővel azonban ez is változhat…

A Városi Túlélők évek óta keresik a legextrémebb kalandokat Budapesten. Felkutatják a legjobb SPOT-okat Magyarországon és közben járják a világot, hogy felfedezzenek és kipróbáljanak mindent, majd ezekből az utazásokból kisfilmet csináljanak egy GoPro kamerával.

Az Urban Survivors egy egyetemisták körében megrendezésre kerülő világversenyen is képviselte már Magyarországot, abban őrült kalandversenyben, ahol pénz és telefon nélkül kellett Bécsből – Berlinbe jutni, minél több országot érintve, úgy, hogy az egyetlen fizetőeszköz egy doboz energiaital volt (vagy egy pozitív gesztus).
(Forrás: www.kisalfold.hu)
(A történet érdekessége, hogy a csapat az iskolánkban szállt meg. Lásd: videó)

Kategória: Ilyen volt! | Szóljon hozzá most!

Adóbevallás

Kategória: Tanári szoba | Szóljon hozzá most!