Továbbtanulás

Hitoktatók képzése az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem a 2014/15-ös tanévben többféle képzést
indít hitoktatói oklevelek megszerzésére.

1.
Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA)
Képzési idő: 6 félév
Megszerzendő kreditek száma: 180
A képzés Budapesten, nappali és levelező tagozaton folyik.
A képzés célja olyan felkészült gyülekezeti hitoktatók, illetve lelkészi
munkatársak képzése, akik gyülekezeti lelkész vagy hittanár felügyelete
mellett önálló hitoktatói szolgálatot láthatnak el, illetve segíthetik a
lelkész adminisztratív, lelkigondozói, gyülekezetépítési munkáját.

2.
Hittanár-nevelőtanár mesterszak (MA)
Képzési idő: 5 félév
Megszerzendő kreditek száma: 150
A képzés nappali tagozaton, az EHE és az ELTE-PPK közös képzése keretében
Budapesten történik.
A mesterképzés azoknak nyújt továbbtanulási lehetőséget, akik katekéta-
lelkipásztori munkatárs vagy kántor alapszakon végeztek, továbbá akik
rendelkeznek főiskolai hittanári oklevéllel, egyetemi szintű teológus-lelkész
oklevéllel, vagy valamilyen más egyetemi szintű vagy BA végzettséggel.
A jelentkezésnél feltétel nélkül elfogadott a katekéta-lelkipásztori munkatárs
BA oklevél.
A jelentkezéshez feltétellel elfogadott oklevelek a következők:
- Teológus-lelkész egyetemi oklevéllel, főiskolai szintű hittanár/hitoktató
oklevéllel, és kántor BA oklevéllel rendelkezőknél előfeltétel 10 kreditnyi
pedagógiai-pszichológiai modul elvégzése, amelyet szükség esetén az ELTE-PPK
biztosít.
- Más alapszakokról való jelentkezés esetén a belépés feltétele legalább 50
kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből: alapozó rendszeres teológiai
és/vagy filozófiai ismeretek, történeti teológiai ismeretek, biblikus
teológiai ismeretek, gyakorlati teológiai ismeretek.

3.
Osztatlan, egyszakos hittanár-nevelőtanár képzés
Képzési idő: 10 félév
Megszerzendő kreditek száma: 300
A képzés az EHE-n, nappali tagozaton folyik önmagában, más tanári
szakpártaggal való párosítás nélkül.

4.
Osztatlan, közismereti szakpártaggal párosított hittanár-nevelőtanár képzés
Képzési idő: 10 félév
Megszerzendő kreditek száma (a két szakpártagon összesen) : 300
A képzés nappali tagozaton, az EHE és az ELTE közös képzése keretében
Budapesten folyik az alábbi szakpárokkal párosítva:
- angol nyelv és kultúra tanára
- biológiatanár (egészségtan)
- ének-zene tanár
- fizikatanár
- földrajztanár
- francia nyelv és kultúra tanára
- informatikatanár
- kémiatanár
- latin nyelv és kultúra tanára
- magyartanár
- matematikatanár
- német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
- német nyelv és kultúra tanára
- természetismeret-környezettan tanár
- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

További információk az Evangélikus Hittudományi Egyetem honlapján
(http://teol.lutheran.hu) találhatók.

Az 1. és 2. esetben a mellékletekkel ellátott kitöltött saját jelentkezési
lapnak, valamint a piros postautalványon feladott 4.000.- Ft felvételi
eljárási díjnak 2014. február 15-ig kell az Evangélikus Hittudományi Egyetem
Rektori Hivatalába beérkeznie (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.
469-1051, Fax: 363-7454, mobil: 06/20/824-9263).
A 3. és 4. esetben azonban a jelentkezés a központi felvételi eljáráson
keresztül történik, tehát a központi jelentkezési lapot kell az Oktatási
Hivatal részére elküldeni (1380 Budapest, Pf. 1190), szintén február 15-ig.
……………………………………………………………..

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szombathelyen,

2014. január 29-én, szerdán 13 órától a C-épületi aulában

(Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

a „FELVÉTELIZŐK NAPJÁN”

NYÍLT NAPOT

tart, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendezvényen bemutatkozik a Nyugat-magyarországi Egyetem teljes képzési kínálatával mind a kilenc egyetemi kar Soprontól, Szombathelyen át Székesfehérvárig.

Az egyetemi karok egyfajta „mini EDUCATIO kiállítást” szervezve a saját standjuknál várják az érdeklődőket. Így nem kell utazni az egyetem különböző városaiba, hanem egy helyen minden információ beszerezhető lesz.

A rendezvény programja:

13:00 óra            C-épületi új aula

Köszöntőt mond

Horváthné dr. Molnár Katalin NYME SEK elnök-rektorhelyettes

 

13:15 óra SEK Könyvtár Konferenciaterem

Amit a 2014-es felvételi eljárásról tudni lehet – FELVÉTELI 2014

előadó: Németh Péter a SEK Tanulmányi, Szolgáltató és Informatikai Központ igazgatója

 

13:45 óra SEK Könyvtár Konferenciaterem

A továbbtanulás anyagi oldala

előadó: Márkus Attila a Diákhitel Központ regionális képviselője

 

13:00-tól             C-épület Aula

A Savaria Egyetemi Központ Könyvtára (az „ÉV KÖNYVTÁRA” és „MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR” díj nyertese)              nyitva áll minden érdeklődő előtt

 

13:00-tól             C-épület Aula

Az egyetemi karok bemutatkozása!

Nyit a FELVÉTELI PONT!

Ezen a ponton kollégáink tájékoztatást adnak a pedagógusképzésekről,

az osztatlan tanárképzésről, szakirányú továbbképzésekről és a pedagógus szakvizsga programokról is.

Kérem Önt, hogy szíveskedjen tájékoztatni rendezvényünkről a középiskola diákjait és a pedagógus kollégákat!

 

A nyílt nappal és a képzéseinkkel kapcsolatban további információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók:

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ,

Tanulmányi, Szolgáltató és Informatikai Központ

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

Tel./fax.: 94 504 478; 94 504 493  web: www.sek.nyme.hu/felveteli

E-mail: szki@sek.nyme.hu, felveteli@sek.nyme.hu

Kapcsolattartó: Gaspari Gábor

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

A Kodolányi János Főiskola Magyarország egyik meghatározó nem állami fenntartású, non-profit felsőoktatási intézménye. A hazai felsőoktatási intézmények közül azáltal is kiemelkedik, hogy nemcsak nemzetközi, hanem az Oktatási Minisztérium által adományozott Felsőoktatási Minőség Díj Arany fokozatával is rendelkezik. Ilyen elismerést kétszeresen csak a Kodolányi János Főiskola kapott az országban.

Szeretném figyelmébe ajánlani intézményünk nyílt napját, melyen a pályaválasztáshoz szükséges információkat szerezhetnek be diákjai. Kérem, hogy szíveskedjen informálni a hallgatókat a 2014. január 24-én (péntek) Budapesten (1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.) és Székesfehérváron (Székesfehérvár, Irányi D. u. 4., ”C” épület), 10 órától megrendezendő nyílt napról, ahol tájékozódhatnak a diákok a felsőoktatásban kialakult helyzetről, a felvételi eljárás tudnivalóiról és a Kodolányi János Főiskola képzési kínálatáról. Természetesen diákjaiknak a nyílt napon való részvételről igazolást is kiállítunk.

 

 

 

 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2013. november 26-án, kedden tartja felvételi tájékoztatóval egybekötött NYÍLT NAP-ját.

 

 

———————————————————————————————————-

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata 2009-ben hirdette meg első alkalommal az SZTE Junior programot, melynek keretében az elmúlt években több mint 500 középiskolás látogatta meg Egyetemünket. A kezdeményezés elsődleges célja, hogy segítsen a középiskolás tanulóknak a pályaválasztásban. Lehetőséget szeretnénk nyújtani arra, hogy még a felsőoktatásba való bekerülést megelőzően, első kézből tapasztalják meg a Szegedi Tudományegyetemen folyó magas szintű oktatást, a hallgatói közéletet és ismerjék meg Szeged városát.
A végzős, illetve a 11. évfolyamos középiskolai tanulók egy napon keresztül egy egyetemista kíséretében járhatják be a várost és az egyetemet. Érdeklődési területének megfelelően belátogathatnak egyetemi előadásokra, illetve ha lehetőség van rá, szemináriumi órákra. Az egyetemi hallgató bemutatja az intézményt, kari épületeket, az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központot, valamint az egyetemi közélet legfőbb színtereit. A diákok, ezalatt a nap alatt megismerkedhetnek az általuk választandó szak jelenlegi hallgatóival, tőlük információhoz juthatnak a tanulmányi követelményekről, az oktatás színvonaláról, a diploma utáni lehetőségekről.

Mellékletként küldünk egy táblázatot,melyben megtalálhatóak a kari napok időpontjai.A jelentkezés a kitűzött dátum előtt egy héttel lezárul.
Kérjük, hogy a diákok – lehetőség szerint – tartsák be a jelentkezési határidőt, hiszen a szervezéshez, valamint a megfelelő mentorok kiválasztásához időre van szükség.

A programban való részvételre az ehokrkb@gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni. A jelentkezéshez szülői és tanári hozzájárulásra van szüksége a tanulónak, amit az érkezéskor kell bemutatnia mentorának.

Az e-mailben leadott jelentkezésnek tartalmaznia kell:
• a tanuló nevét *
• születésének helyét, dátumát
• lakcímét
• telefonszámát (személyes egyeztetés céljából feltétlenül szükséges) *
• iskolájának nevét, elérhetőségeit
• melyik KART és azon belül melyik SZAKOT kívánja meglátogatni. *

A csillaggal megjelölt adatokat mindenképpen tartalmaznia kell a jelentkezésnek. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.

A jelentkezések lezárulta után személyes kapcsolatfelvételre kerül sor minden egyes jelentkezővel. Ekkor pótoljuk az esetlegesen hiányzó adatokat, illetve egyeztetjük a részleteket.

A programban való részvétel díjtalan, az étkezés, illetve a városi közlekedés költségeit a résztvevőnek kell finanszíroznia.

Kattints a linkre, melyben megtalálhatóak a Kari napok időpontjai.

Junior program kari napok lebontva

******************************************************************************************************

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán az idei tanévben is megrendezésre kerül a “Nyitott Kapuk Napja” rendezvénysorozat, ahol oktatási tájékoztatóval, óralátogatási lehetőséggel és prezentációval egybekötött szakbemutatókkal várják az érdeklődő diákokat és szüleiket.  Cél, hogy az érettségi előtt állókat minél közelebbről megismertessék a 2013/2014-es tanévben induló alapképzésekkel (BA, BSc), felsőoktatási, emelt és középszintű szakképzésekkel.

Színes programok keretében az érdeklődők előadást hallhatnak az Educatio Kht. munkatársától a 2013-as általános felvételi eljárásról, jelentkezési sajátosságokról, változásokról. A diákok betekinthetnek az intézmény életébe, találkozhatnak a hallgatókkal, egyéni pályaorientációs tanácsadáson vehetnek részt a Kar új Karrier Irodájának szervezésében.

I. Nyitott Kapuk Napja 2012. november 21. (szerda)

II. Nyitott Kapuk Napja 2012. november 27. (kedd)

III. I Nyitott Kapuk Napja 2013. január 19. (szombat)

Információ: http://ak.nyme.hu/felveteli

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>